KING TONY產品
鉗類 扣環鉗及組套

扣環鉗組套
4件式 扣環鉗組 | KING TONY | 42114GP
42114GP
 
6件式 扣環鉗組 | KING TONY | 42116GP
42116GP
 
4件式 扣環鉗組 | KING TONY | 42154GP
42154GP
 

扣環鉗
內90度C型扣環鉗 | KING TONY | 66HB
66HB
 
內直C型扣環鉗 | KING TONY | 66HS
66HS
 
外90度C型扣環鉗 | KING TONY | 66SB
66SB
 
外直C型扣環鉗  | KING TONY | 66SS
66SS
內90度C型扣環鉗 (日式) | KING TONY | 67HB
67HB
 
內直C型扣環鉗 (日式) | KING TONY | 67HS
67HS
 
外90度C型扣環鉗 (日式) | KING TONY | 67SB
67SB
 
外直C型扣環鉗 (日式) | KING TONY | 67SS
67SS
內90度C型扣環鉗 (歐式) | KING TONY | 68HB
68HB
 
內直C型扣環鉗 (歐式) | KING TONY | 68HS
68HS
 
外90度C型扣環鉗 (歐式) | KING TONY | 68SB
68SB
 
外直C型扣環鉗 (歐式) | KING TONY | 68SS
68SS


 


 
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計