KING TONY產品
汽車修護工具 車間工具

車間工具
鈑金用點焊機 | KING TONY | 9CCE1
9CCE1
 
燃油噴嘴檢測及超音波清洗機 | KING TONY | 9DEP316
9DEP316
 
變速箱油更換機 | KING TONY | 9DJP21
9DJP21
 
水箱維修機 | KING TONY | 9DJP31
9DJP31
氣動抽接油機(65公升) | KING TONY | 9TVP1-65
9TVP1-65
 
氣動抽接油機(80公升) | KING TONY | 9TVP1-80
9TVP1-80
 
手動機油加注機(30公升) | KING TONY | 9TWP2
9TWP2
 
輪胎拆卸機 | KING TONY | 9TYP8311
9TYP8311
輪胎拆卸機 | KING TONY | 9TYP8312
9TYP8312
 
輪胎平衡機 | KING TONY | 9TYP8411
9TYP8411
 

引擎工具
引擎支架 (750磅) | KING TONY | 9TY135-075
9TY135-075
 
引擎支架 (1000磅) | KING TONY | 9TY135-100
9TY135-100
 
引擎支架 (1250磅) | KING TONY | 9TY135-125
9TY135-125
 
引擎支架 (1500磅) | KING TONY | 9TY135-150
9TY135-150
引擎矯正吊架 | KING TONY | 9TY621
9TY621
 

頂車機
4.5噸四柱四輪定位頂車機 | KING TONY | 9TYP8111A
9TYP8111A
 
4噸雙柱頂車機 | KING TONY | 9TYP821
9TYP821
 
4噸雙柱頂車機 | KING TONY | 9TYP822
9TYP822
 

千斤頂
立式千斤頂 | KING TONY | 9TY111
9TY111
 
長版油壓臥式千斤頂 | KING TONY | 9TY131
9TY131
 
3噸油壓臥式千斤頂 | KING TONY | 9TY132
9TY132
 
3.5噸腳踏油壓臥式千斤頂 | KING TONY | 9TY132A
9TY132A
2.5噸低版油壓臥式千斤頂 | KING TONY | 9TY133
9TY133
 
2噸油壓臥式千斤頂 | KING TONY | 9TY137
9TY137
 
3噸油壓臥式千斤頂 | KING TONY | 9TYT13
9TYT13
 

腳架千斤頂
重型腳架千斤頂 | KING TONY | 9TY321
9TY321
 
20噸螺牙重型腳架千斤頂 | KING TONY | 9TY332
9TY332
 
車架 | KING TONY | 9TY341
9TY341
 

沖壓床
12噸沖壓床 | KING TONY | 9TY511-12
9TY511-12
 
20噸沖壓床 | KING TONY | 9TY512-20
9TY512-20
 
30噸沖壓床 | KING TONY | 9TY521-30
9TY521-30
 
50噸沖壓床 | KING TONY | 9TY521-50
9TY521-50


  
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計