KING TONY產品
氣動套筒及配件 1/2" 相關配件

氣動相關配件
1/2"DR. 氣動起子變換頭 | KING TONY | 4147
4147
 
1/2"DR. 氣動快脫套筒 | KING TONY | 414A08S
414A08S
 
1/2"DR. 氣動接杆 | KING TONY | 4260
4260
 
1/2"DR. 氣動接杆 (鋼珠型) | KING TONY | 4260P
4260P
1/2"DR. 扭力接杆 | KING TONY | 4269
4269
 
1/2"DR. 氣動萬向接頭 | KING TONY | 4796
4796
 
1/2"DR. 氣動萬向接頭 (鋼珠型) | KING TONY | 4796P
4796P
 
1/2"DR. 氣動萬向接頭 | KING TONY | 4797
4797
1/2"DR. 氣動萬向接頭 (鋼珠型) | KING TONY | 4797P
4797P
 
1/2"DR. 氣動萬向接頭 | KING TONY | 4798
4798
 
1/2"DR. 氣動萬向接頭 (鋼珠型) | KING TONY | 4798P
4798P
 
1/2"DR. 氣動萬向接頭 (鋼珠型) | KING TONY | 479AP
479AP
1/2"DR. 氣動更換接頭 1/2"凹 x 3/8"凸 | KING TONY | 4863
4863
 
1/2"DR. 氣動更換接頭 (鋼珠型) 1/2"凹 x 3/8"凸 | KING TONY | 4863P
4863P
 
1/2"DR. 氣動更換接頭 1/2"凹 x 3/4"凸 | KING TONY | 4866
4866
 
1/2"DR. 氣動更換接頭 (鋼珠型) 1/2"凹 x 3/4"凸 | KING TONY | 4866P
4866P
1/2"DR. 氣動更換接頭 1/2"凹 x 3/8"凸 | KING TONY | 4873
4873
 
1/2"DR. 氣動更換接頭 (鋼珠型) 1/2"凹 x 3/8"凸 | KING TONY | 4873P
4873P
 
1/2"DR. O型環 | KING TONY | 90401
90401
 
1/2"DR. O型環 | KING TONY | 90402
90402
1/2"DR. 固定栓 | KING TONY | 90601
90601
 
1/2"DR. 固定栓 | KING TONY | 90602
90602
 
氣動扭力接干掛架 | KING TONY | 9TE41
9TE41
 

氣動相關配件組套
10件式 1/2"DR. 扭力接杆 | KING TONY | 4481PP1
4481PP1
 


 


 
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計