KING TONY產品
手動套筒及配件 3/8" 相關配件

配件類
3/8"DR. 加長型接杆 | KING TONY | 3221
3221
 
3/8"DR. 球型萬向接杆 | KING TONY | 3223
3223
 
3/8"DR. 球型雙用接杆 | KING TONY | 3293
3293
 
3/8"DR. 軟性萬向接杆 | KING TONY | 3311
3311
3/8"DR. 板杆 | KING TONY | 3452F
3452F
 
3/8"DR. 板杆(膠套握把) | KING TONY | 3452G
3452G
 
3/8"DR. 滑杆 | KING TONY | 3571
3571
 
3/8"DR. 72齒快脫棘輪扳手 | KING TONY | 3756G
3756G
3/8"DR. 萬向接頭 | KING TONY | 3792
3792
 
3/8"DR. 球型萬向接頭 | KING TONY | 3794
3794
 
3/8"DR. 更換接頭 3/8"凹 x 1/4"凸 | KING TONY | 3812
3812
 
3/8"DR. 更換接頭 3/8"凹 x 1/2"凸 | KING TONY | 3814
3814

起子頭座
3/8"DR. 起子變換頭 | KING TONY | 3148
3148
 

套筒架
8件式 3/8"DR. 星型BIT套筒組 | KING TONY | 3118PR
3118PR
 
3/8"DR. 滑軌式套筒架 | KING TONY | 873
873
 
3/8"DR. 套筒架滑軌彈夾 | KING TONY | 8730
8730
 


 


 
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計