KING TONY產品
手動套筒及配件 1/2" 相關配件

配件類
1/2"DR. 伸縮管 | KING TONY | 4121
4121
 
1/2"DR. 加長型接杆 | KING TONY | 4221
4221
 
1/2"DR. 球型萬向接杆 | KING TONY | 4223
4223
 
1/2"DR. 接杆 | KING TONY | 4251R
4251R
1/2"DR. 球型雙用接杆 | KING TONY | 4293
4293
 
1/2"DR. 加速杆 | KING TONY | 4311
4311
 
1/2"DR. 扳杆 | KING TONY | 4452
4452
 
1/2"DR. 扳杆 | KING TONY | 4453
4453
1/2"DR. 強力扳杆 | KING TONY | 4462
4462
 
1/2"DR. 滑杆 | KING TONY | 4572
4572
 
1/2"DR. 可接式滑杆 | KING TONY | 4573R
4573R
 
1/2"DR. 90°L型扳杆 | KING TONY | 4581
4581
1/2"DR. 105° 四段可接式L型扳杆 | KING TONY | 4583R
4583R
 
1/2"DR. 90°四段可接式L型扳杆 | KING TONY | 4584R
4584R
 
1/2"DR. 萬向接頭 | KING TONY | 4791R
4791R
 
1/2"DR. 球型萬向接頭 | KING TONY | 4794
4794
1/2"DR. 更換接頭 1/2"凹 x 3/8"凸 | KING TONY | 4813
4813
 
1/2"DR. 更換接頭 1/2"凹 x 3/4"凸 | KING TONY | 4816
4816
 

起子頭座
1/2"DR. 起子變換頭 | KING TONY | 4148
4148
 

套筒架
1/2"DR. 滑軌式套筒架 | KING TONY | 874
874
 
1/2"DR. 套筒架滑軌彈夾 | KING TONY | 8740
8740
 


 


 
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計