KING TONY產品
管道工具 切管器

PVC棘輪切管器
8~28mm 切管器 KING TONY 7912-21, 永安實業工具購物網
7912-21
 
12~35mm 切管器 KING TONY 7912-22, 永安實業工具購物網
7912-22
 
28~67mm 切管器 KING TONY 7912-23, 永安實業工具購物網
7912-23
 
PVC棘輪切管器 KING TONY 7913-42, 永安實業工具購物網
7913-42
63mm PVC棘輪切管器 KING TONY 7913A-63, 永安實業工具購物網
7913A-63
 

迷你型切管器
3~19mm 切管器 KING TONY 7915A-19, 永安實業工具購物網
7915A-19
 
3~28mm 切管器 KING TONY 7915A-28, 永安實業工具購物網
7915A-28
 

銅管切管器
3~35mm 切管器 KING TONY 7914A-35, 永安實業工具購物網
7914A-35
 
6~70mm 切管器 KING TONY 7914C-70, 永安實業工具購物網
7914C-70
 
3~30mm 切管器 KING TONY 7915-30, 永安實業工具購物網
7915-30
 
硬銅切管器 KING TONY 7916M, 永安實業工具購物網
7916M

鐵管切管器
鐵管切管器 KING TONY 7918-A0, 永安實業工具購物網
7918-A0
 

軟管切管器
3-35mm 軟管切管器 KING TONY 7913B-35, 永安實業工具購物網
7913B-35
 


 


 
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / service@yungantools.com
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計