KING TONY產品
管道工具 切管器

PVC棘輪切管器
6*18mm 切管器刀片 | KING TONY | 7912-0111
7912-0111
 
3~28mm 切管器 | KING TONY | 7912-21
7912-21
 
12~35mm 切管器 | KING TONY | 7912-22
7912-22
 
28~67mm 切管器 | KING TONY | 7912-23
7912-23
PVC棘輪切管器 | KING TONY | 7913
7913
 
63mm PVC棘輪切管器 | KING TONY | 7913A-63
7913A-63
 
PVC棘輪切管器刀片(7913A-63用) | KING TONY | 7913A-6311
7913A-6311
 

迷你型切管器
5*20mm 切管器刀片 | KING TONY | 7914A-0111
7914A-0111
 
3~19mm 切管器 | KING TONY | 7915A-19
7915A-19
 
3~28mm 切管器 | KING TONY | 7915A-28
7915A-28
 

銅管切管器
5*20mm 切管器刀片 | KING TONY | 7914A-0111
7914A-0111
 
3~35mm 切管器 | KING TONY | 7914A-35
7914A-35
 
3~45mm 切管器 | KING TONY | 7914B-45
7914B-45
 
48mm 毛邊刀(7914B-45用) | KING TONY | 7914B-4521
7914B-4521
6~70mm 切管器 | KING TONY | 7914C-70
7914C-70
 
88mm 毛邊刀(7914C-70用) | KING TONY | 7914C-7021
7914C-7021
 
3~30mm 切管器 | KING TONY | 7915-30
7915-30
 
3*18mm 切管器刀片 (7915-30用) | KING TONY | 7915-3011
7915-3011
4.7*15.7mm 切管器刀片 (7916系列用) | KING TONY | 7916-0111
7916-0111
 
硬銅切管器 | KING TONY | 7916M
7916M
 

鐵管切管器
鐵管切管器 | KING TONY | 7918
7918
 
19*32mm 切管器刀片 (7918-50用) | KING TONY | 7918-5011
7918-5011
 
19*40mm 切管器刀片 (7918-A0用) | KING TONY | 7918-A011
7918-A011
 

軟管切管器
3-35mm 軟管切管器 | KING TONY | 7913B-35
7913B-35
 
軟管切管器刀片(7913B-35用) | KING TONY | 7913B-3511
7913B-3511
 


 


 
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計