KING TONY產品
手動套筒及配件 3/8" 手動套筒

3230M   3/8"DR. 公制十二角長套筒
3/8"DR. 公制十二角長套筒  KING TONY  3230M, 永安實業工具購物網
3/8"DR. 公制十二角長套筒  KING TONY  3230M, 永安實業工具購物網 3/8"DR. 公制十二角長套筒  KING TONY  3230M, 永安實業工具購物網
鉻釩合金鋼,拋光,鍍鉻
4球槽定位功能
依據 DIN 3124, ISO 2725-1
Hits :491


  內容  

  建議價 網路價
12PT mm D1 D2 l L Weight Pack
 
 Select or deselect all
150 83 323007M
7 10.8 17.8 10.0 63 55 20 / 320
150 83 323008M
8 12.0 17.8 12.0 63 49 18 / 288
150 83 323009M
9 13.2 17.8 12.0 63 59 18 / 288
150 83 323010M
10 14.5 17.8 12.0 63 56 15 / 240
150 83 323011M
11 15.8 17.8 15.0 63 63 15 / 240
150 83 323012M
12 16.8 17.8 15.0 63 58 15 / 240
150 83 323013M
13 17.8 16.8 15.0 63 57 15 / 240
160 88 323014M
14 19.7 18.0 16.0 63 73 12 /192
160 88 323015M
15 20.8 18.0 18.0 63 73 10 / 160
160 88 323016M
16 21.8 20.0 18.0 63 87 8 / 128
180 99 323017M
17 23.8 20.0 18.0 63 101 8 / 128
200 110 323018M
18 24.7 21.0 20.0 63 107 6 / 96
200 110 323019M
19 25.8 21.0 20.0 63 113 6 / 96
200 110 323021M
21 27.8 25.0 20.0 63 122 6 / 96
250 138 323022M
22 29.7 26.0 20.0 63 150 6 / 96
300 165 323024M
24 31.8 26.0 25.0 63 158 6 / 120  
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / service@yungantools.com
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計