KING TONY產品
手動套筒及配件 3/8" 手動套筒

3335S   3/8"DR. 英制六角標準套筒
3/8"DR. 英制六角標準套筒  KING TONY  3335S, 永安實業工具購物網
3/8"DR. 英制六角標準套筒  KING TONY  3335S, 永安實業工具購物網 3/8"DR. 英制六角標準套筒  KING TONY  3335S, 永安實業工具購物網
鉻釩合金鋼,拋光,鍍鉻
4球槽定位功能
依據 ANSI/ASME B107.1
Hits :198


  內容  

  建議價 網路價
6PT Inch D1 D2 l L Weight Pack
 
 Select or deselect all
110 61 333508S
1/4 10.0 17.8 7.0 27 24 12 / 360
110 61 333510S
5/16 12.0 17.8 7.0 27 25 12 / 360
110 61 333511S
11/32 13.2 17.8 7.0 27 24 12 / 360
110 61 333512S
3/8 14.0 17.8 9.0 27 25 12 / 360
110 61 333514S
7/16 15.8 17.8 9.0 27 25 12 / 360
140 77 333515S
15/32 16.8 17.8 9.0 27 27 12 / 360
140 77 333516S
1/2 17.8 16.8 9.0 27 26 12 / 360
140 77 333518S
9/16 19.7 18.0 11.0 29 32 10 / 300
140 77 333519S
19/32 20.8 18.0 11.0 29 35 10 / 300
140 77 333520S
5/8 21.8 20.0 11.0 29 43 10 / 300
170 94 333522S
11/16 23.8 20.0 11.0 29 48 10 / 200
170 94 333524S
3/4 25.7 21.0 13.0 29 51 10 / 200
200 110 333526S
13/16 27.8 25.0 13.0 32 83 10 / 160
220 121 333528S
7/8 29.6 26.0 15.0 32 89 10 / 160
280 154 333530S
15/16 31.8 26.0 17.0 34 86 8 / 160
320 176 333532S
1 33.8 26.0 17.0 34 101 8 / 160  
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / service@yungantools.com
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計