KING TONY產品
汽車修護工具 車間工具

9TY512-20   20噸沖壓床
20噸沖壓床 | KING TONY | 9TY512-20
Hits :24


  內容  

  建議價 網路價
capacity(ton) stroke work range NW package size
 
 Select or deselect all
  9TY512-20-B
20 185 0-910 1# 80
2# 18.5
1#1550x 200 x 150
2#640 x 335 x 130  
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計