KING TONY產品
汽車修護工具 車間工具

9TY332   20噸螺牙重型腳架千斤頂
20噸螺牙重型腳架千斤頂 | KING TONY | 9TY332
Hits :36


  內容  

  建議價 網路價
capacity(ton) MinHieght MaxHeight NW package size
 
 Select or deselect all
  9TY332-20
20 420 680 27 380 x 380 x 500
  9TY332-21
20 665 1170 37.5 380 x 380 x 710  
訂購方式 | 付款方式 | 購物說明 | 廣告招商 | 經銷據點
Tel / 02-29994633 Fax / 02-22783773 E-mail / yungan.coltd@msa.hinet.net
新北市三重區新北大道二段137號 
  Copyright 2010 Yung An Co.,LTD All rights reserved.
艾傑創意設計 網頁設計